Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BOHEMI

Bohemi is gevestigd op Zuivelstraat 21 te Bergen op Zoom. E-mail: info@bohemishop.nl. KvK-nummer:  61163414 BTW-nummer: NL147215900B03

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1 Bohemishop.nl is de webwinkel van Bohemi.

1.2 Door een bestelling te plaatsen ga je akkoord met de ALGEMENE VOORWAARDEN BOHEMISHOP.

1.2 Bohemi heeft ten allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

ARTIKEL 2. BESTELLEN

2.1 Voor alle artikelen geldt zolang de voorraad strekt, wanneer een artikel tijdelijk, of helemaal niet meer leverbaar is, brengen wij u daarvan op de hoogte. In dit geval kunt u de bestelling kosteloos annuleren. Bohemi zal uw betaling retourneren binnen 3 werkdagen. Het kan echter een aantal werkdagen langer duren voordat het bedrag op uw rekening bijgeschreven is.

2.2 Het kan voorkomen dat het door u bestelde artikel op het hetzelfde moment in de winkel verkocht wordt bij Bohemi , gevestigd in Bergen op Zoom. Deze situatie is uitzonderlijk maar niet altijd te voorkomen.

2.3 Indien u een artikel bestelt dat niet direct op voorraad is dient u rekening te houden met een langere levertijd, u wordt hiervan op de hoogte gesteld.

2.4 Het is mogelijk een bestelling te annuleren door een e-mail te versturen naar info@bohemishop.nl. Indien de bestelling al verstuurd is dan worden de volledige verzendkosten bij u in rekening gebracht.

2.5 In geval van overmacht heeft Bohemi het recht om de bestelde artikelen van de klant op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Wij stellen de klant hiervan per e-mail op de hoogte.

ARTIKEL 3. PRIJZEN

3.1 Alle prijzen in de webshop zijn inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten

3.2 Alle prijzen in de webshop zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.

3.3 Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

ARTIKEL 4. BETALINGEN

4.1 Betalingen dienen te geschieden via iDEAL of overboeking

4.2 In geval van typefouten in de prijs, en de prijs staat daardoor niet meer in verhouding tot het product heeft Bohemi het recht deze producten niet te verzenden. U wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

ARTIKEL 5. VERZENDEN

5.1 Na ontvangst van betaling aan Bohemi zal uw bestelling dezelfde werkdag, mits voorradig, aan PostNL worden aangeleverd en zo spoedig mogelijk bij u afgeleverd worden. Uiteraard kan het voorkomen dat door omstandigheden uw bestelling later aan PostNL wordt aangeleverd. Wij brengen u hiervan op de hoogte.

5.2 De verzendkosten bedragen in Nederland via Post.nl € 6,95 per bestelling voor een pakket met maximaal gewicht van 10kg en maximale afmetingen van 100 x 50 x 50 cm. Voor afwijkende verzendingen kan een ander tarief worden berekend.

ARTIKEL 6. LEVERINGSTERMIJN

6.1 Wij streven ernaar om het product na het ontvangen van de betaling binnen 1 werkdag te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 2-5 werkdagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 dag na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

6.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 7. RUILEN EN RETOURNEREN

7.1 Vanaf het moment dat de klant de bestelling thuisbezorgd krijgt, heeft deze een zichttermijn van 8 dagen. Binnen dit termijn kan het artikel bekeken worden. Na het verstrijken van de 8 dagen is de koopovereenkomst bindend.

7.2 Tijdens de zichttermijn heeft de klant herroepingrecht, waarbij hij/zij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, de ontvangen goederen te retourneren.

7.3 Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Alleen artikelen welke niet zijn gebruikt en in originele staat en in de geleverde verpakking geretourneerd worden kunnen worden teruggenomen door Bohemi. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren, inclusief gratis actieartikelen – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan Bohemi te retourneren, conform de door Bohemi verstrekte instructies.

7.4 Artikelen kunnen alleen worden geretourneerd in onbeschadigde, ongebruikte/ongedragen staat en in originele verpakking met aangehechte prijskaartjes en de factuur. Eventuele schade wordt bij de klant in rekening gebracht.

7.5 De verzendkosten en het verzendrisico van retourneringen en ruilingen zijn voor rekening van de klant. Mocht een retour kwijt raken bij de verzending dan is dit de verantwoordelijkheid van de klant.

7.6 Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

7.7 Na retournering volgens de algemene voorwaarden zal Bohemi het aankoopbedrag binnen 3 werkdagen aan de klant terugbetalen op het door de klant aangegeven rekeningnummer. Het kan echter iets langer duren voordat het bedrag op uw rekening bijgeschreven is.

ARTIKEL 8. GEBREKKIG PRODUCT

8.1 Bohemi verplicht de klant om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 48 uur per e-mail te melden, via info@bohemishop.nl.

ARTIKEL 9. GARANTIE

9.1 Bohemi staat er voor in dat onze producten voldoen aan de overeenkomst, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2 Voor al onze producten geldt de in Nederland wettelijke garantie.

9.3 Indien u wilt retourneren vanwege gebreken aan het product, dient u contact op te nemen met info@Bohemishop.nl. Vermeldt duidelijk wat de gebreken zijn en geef aan op welke datum u het product gekocht heeft. Bohemi zal zorgdragen voor een passende oplossing.

9.4 Na beoordeling van uw retour/klacht door heeft Bohemi te allen tijde het recht te beslissen welke oplossing het meest passend is. Dit kan een reparatie of een vervangend product zijn.

9.5 De koper kan echter geen beroep doen op voormelde garanties in geval van:

a. normale slijtage;

b. krassen, breuk en andere beschadigingen door onvoorzichtig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid

c. aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen;

d. door de koper of door de koper ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte reparaties aan de geleverde artikelen;

e. metaal dat door de PH waarde van de huid verkleurd

f. metaal dat verkleurd is door contact met water, parfum, bodylotion;

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Bohemi  is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen. De kleur van het product op beeldscherm kan afwijken van de werkelijke kleur van het product. Te alle tijden wordt getracht de werkelijke kleur zo nauwkeurig mogelijk te benaderen.

10.2 De inhoud van de webshop en overige uitingen van Bohemi zijn zeer zorgvuldigheid samengesteld. Bohemi kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Bohemi is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie, door haar onbedoeld verstrekt.

ARTIKEL 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Bohemi verschuldigd is, heeft voldaan.

ARTIKEL 12. OVERMACHT

12.1 In geval van overmacht is Bohemi niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover klant als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

ARTIKEL 13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

13.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@Bohemishop.nl. Wij zullen dan z.s.m. op uw klacht reageren.

13.2 Indien het geschil niet tot een oplossing komt, is een ieder der partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.

ARTIKEL 14. CADEAUBONNEN

14.1 Cadeaubonnen zijn éénmalig te gebruiken en niet in combinatie met andere aanbiedingen en kortingscodes.

14.2 Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig en niet inwisselbaar voor geld.

14.3 Aankopen die zijn gedaan met een cadeaubon en vervolgens worden geretourneerd geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag. U zult een Bohemi shoptegoed ontvangen.

ARTIKEL 15. PRIVACY

15.1 Indien je een bestelling plaatst bij Bohemi, hebben wij je naam, factuur- en leveradres, telefoonnummer en je e-mailadres nodig. Jouw gegevens die je ons online verstrekt, worden niet aan derden verstrekt. Andere informatie, o.a. verkregen via het contactformulier, gebruiken wij uitsluitend om de inhoud van onze site te verbeteren.

15.2 Indien u uw persoonsgegevens aan ons e-mail klantenbestand toekent zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken. Indien u geen e-mail meer wenst te ontvangen kunt u zich afmelden via info@Bohemishop.nl.

ARTIKEL 16. COPYRIGHT

16.1 Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren van de website en webshop Bohemi, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Breda.